İklimlendirme

Isıtma Soğutma Sektörü

İklimlendirme , Klima ,VRF , Klima Santarali , havalandırma , Kombi gibi sistemlere hizmet veren firmaların ve alt servislerinin yönetimi için Asistan web yazılımı özelleştirilmiştir.

Yaşanan Sorunlar

Isıtma Soğutma sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar , genel olarak müşterinin adresinde hizmet vermektedir. Dolayısı ile  mobil olarak çalışırlar , yazılım kullanmadıklarında , servis hizmeti öncesi servis geçmişini göremedikleri için , servis tekrarları oluşmaktadır.Ayrıca Alt servis yönetiminde zorluklar yaşarlar , alt servislerin yol hakedişinin hesaplanmasında cok zaman harcanır. ayrıca hakediş verirkende ürün bazında servis geçmişi görülemediği için , servis tekrarlarına da hakediş ödenmesine neden olmaktadır.  Müşteri nin bilgilendirilmesi işlemi de telefonla arayarak olduğu için oldukça zaman almakta , çoğu bilgilendirme yapılamadığı için de yine müşteri memnuniyetsizliğine neden olmaktadır.

Ayrıca  personel gps takibi , randevu yönetimi , sipariş yönetimi de büyük sorun teşkil etmektedir.

Yazılım Ne fayda Sağlar.

Asistan Web ve Mobil iş akışınızı düzenler , müşteri bilgilendirmelerini belirlediğiniz durumlar da belirlediğiniz şablonlar da sms ve/veya e-posta ile otomatik olarak yapar , zamanınızı efektif kullanmanızı sağlar.

Mobil uygulama ile GPS datası kaydedildiği için , Personelin anlık olarak konumu takip edilebildiği gibi geriye dönük 3 ay boyunca  konum bilgileri iş kapattığı noktalar izlenebilemektedir.

Konum sayfasında aynı zaman da açık işlerin konumları da görünmektedir. Bu sayede müşteriye en yakın konumdaki elemana iş ataması yapılarak zaman ve yakıt tasarrufu sağalanabilmektedir.

Yazılımın Önemi

Birçok servis firması için elemanlar üzerindeki cep depo stokları nın takibi önemlidir. bu takip yapılmadığı durumlar da , yedek parçaların kaybolması , yada kullanılan yedek parçanın müşteriye fatura edilmesinin unutulması gibi sonuçlar oluşmaktadır. Dolayısı ile büyük bir kayıp söz konusudur.

her bir eleman için cep depo oluşturulup , elemanlara ürünler, depo transfer yöntemi ile verilir. saha daki  her bir kullandığı ürün de bu cep depo dan düşülür , bu sayede elemanın cep depo stoğu anlık olarak takip edilebilmektedir. üzerine zimmetli , takım çantası elemanları , matkap gibi değerli malzemelerin de bu şekilde zimmet takibi yapılmaktadır.

Asistan web ve mobil uygulaması ile teknik servis yönetim programıdır.

İç Dış Ünite Takibi

Klima sistemlerinde bir dış ünite ve buna bağlı bazen bir , bazen de birden fazla iç ünite bulunmaktadır. burada iç ünitelerinde hangi dış üntiteye bağlı olduğunun takibi önem arz etmektedir. Asistan web ve mobil yazılımın daki bu özellik sayesinde dış ünite ye , iç ünite bağlanır iken uygun olan iç initeler listelenmesi ve kabul edilen sınıra kadar iç ünite eklenebilmesine imkan sağlanmaktadır.

İşemri Uyarısı Notification

Saha personeline işemri ataması yapıldığı anda , Akıllı telefonuna Sesli ,titreşimli olarak bir uyarı gelmektedir. Bu sayede saha  servis personeli , gideceği müşteriyi , ürünü görüp , servis durumunu “yola çıkış” yapabilmektedir.

Ara, Mail At, Navigasyon Aç

Müşteri sayfasında müşteri deki hizmet verdiğiniz ürün sayısını , toplam ve açık işemri sayılarını görebilirsiniz. Ayrıca buradan Telefon  , e-posta Navigasyon özellikleri bulunmaktadır.

Ekrana Müşteri İmzası

İşemri kapatma aşamasında müşteri yetkilisi ve servis personeli imzası alınmaktadır. İmza atan müşteri yetkilisi imza de zorunludur.Bu imzalar ,PDF servis formunda uygun şekilde çıkmaktadır.

Sayaç Takibi

Fotokopi , kompresör gibi bazı sektörlerdeki cihazlar da sayaç tutulması ihtiyacı vardır. parametrik bu özellik aktif edildiğin de kullanılmak istenen kadar sayaç girişi yapılmasına imkan verilmektedir. bu bilgiler PDF servis formundaçıkıp , müşteriye mail olarak gitmektedir.

Sektör Referanslarımız